Vereniging Op d’n Tocht opgeheven

De Vurzitter van Op d’n Tocht is tijdens carnaval in een spontane identiteitscrises terecht gekomen. Oorzaak was de ongevraagde inmenging van de heren van de TipTopTappery-sociëty. Volgens deze bebakbaarde heren was het de hoogste tijd om Vereniging Op d’n Tocht op te heffen en verder te gaan als Beweging.  Al sinds het jaar 1995 zwaait de Vurzitter niet onverdienstelijk en met ferme hand met dito hamer. Het feit dat er zonder Vereniging ook geen Vurzitter meer nodig is bracht hem van zijn voetstuk en deed hem twijfelen of hij het welgemeende advies van de gebolhoede éminence grise zou moeten volgen. Een TipTopTappery-advies sla je immers niet zonder gevolgen in de wind.  In een in der haast georganiseerde opheffingsvergadering sprak een hevig geëmotioneerde en voor de gelegenheid in traditioneel Op d’n Tocht Galakostuum met sjerp gestoken Vurzitter voor het laatst de toen nog aanwezige Verenigingsleden toe. Met algemene stemmen en met luid enthousiasme is de Vereniging ter ziele gedragen. “Dat hadden we 16 jaar geleden moeten doen”, was de eensluidende mening.  Uit geveinsd eerbetoon en als hommage voor niet-bewezen diensten, maar bovenal omdat niemand anders zich geroepen voelde, werd deze avond besloten dat de Vurzitter als Leider van de Beweging verder moest gaan. De vers gekozen leider diende daarna direct een motie van afkeuring in over de benaming van zijn nieuwe positie. Een leider dient immers nog kaler te zijn en geaffecteerd “at your service”  te kunnen roepen, was zijn betoog. De achtervan van beweging besloot daarom unaniem om de leider van Beweging op d’n Tocht gewoon als Vurzitter door het leven te laten gaan. Iedereen past er immers voor om hem straks ergens van een parkeerterrein bij het Mediapark van Kontakfm op te rapen, tenslotte.

Voor de beelden van de opheffingsvergadering zie de laatste Nome Video

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*

Follow Me