Prijzenswaardig

Langs deze wel wil de jubilerende Beweging op d’n Tocht haar dank uitspreken. Dank aan de gehele Ganzendonckse bevolking in het algemeen en de bezoekers van de jaarlijkse grandioze optocht in het bijzonder. De grootse opkomst, de hartstochtelijke toejuichingen, de warme omhelzingen, spontaan aangeboden borrels, staande ovaties en de tallozeLees verder….

Lees verder…..