Prijzenswaardig

Langs deze wel wil de jubilerende Beweging op d’n Tocht haar dank uitspreken. Dank aan de gehele Ganzendonckse bevolking in het algemeen en de bezoekers van de jaarlijkse grandioze optocht in het bijzonder. De grootse opkomst, de hartstochtelijke toejuichingen, de warme omhelzingen, spontaan aangeboden borrels, staande ovaties en de tallozeLees verder….

Lees verder…..

22 jaar Op d’n Tocht, tijd voor iets anders

22 jaar Op d’n Tocht, tijd voor iets anders Na 22 jaar wil Beweging Op d’n Tocht graag het stokje overdragen aan nieuwe organisatorische  talenten uit Beek en Donk. Na jarenlang investeren in vermakelijkheden voor anderen wil de beweging ook zelf eens een keer toegezongen worden. De gebruikelijke absurdistische maandagavondLees verder….

Lees verder…..